konferenser_och_moten_eventregistering_och_eventwebb_1

Eventregistrering & Eventwebb

Hur hanterat ni er eventregistrering idag? Har ni en eventwebb? Ska era eventdeltagare känns sig utvalda och få känslan av det är ett professionellt evenemang krävs maximal kontroll på deltagaradministration och utgående kommunikation. Man tar kontroll över målgruppens förväntningar och därigenom skapar så bra förutsättningar som möjligt över att det blir en fantastisk upplevelse för alla inblandade.

Inför ert event skapar vi er unika eventwebb med information om programmet, destinationen, resan och allt som nu är viktigt för just ert event. Vi integrerar anmälan i detta där deltagarna registrerar sig och gör sina val av boende, seminarier, resealternativ etc etc – er egen eventregistrering helt enkelt. På denna särskilda eventwebb kan varje deltagare göra sina egna val såsom att anmäla sig till olika seminarier, aktiviteter, specialkost, val av hotellrum, ankomstdag, önskad rumskompis, transport m.m.

Webbsidan kan vara integrerad i ert eget intranät och ha samma design och layout som er profil eller ha en helt egen design för att förstärka eventet i sig. Ni har hela tiden tillgång till databasen och kan i realtid se hur det ser ut för de olika valen deltagarna gör, t.ex. hur många som anmält sig.

Deltagaradministrationen för event med några hundra deltagare är omfattande och kräver erfarenhet – samt naturligtvis stöd i anpassade verktyg.

Vi har verktygen för ett professionellt eventgenomförande – eventregistrering och eventwebb!

Aktiva Event är en medelstor byrå med stora ambitioner. Vår målsättning är inte många kunder, vi vill istället leverera de bästa lösningarna till våra kunder. De ledord vi lever efter är service, kreativitet och kostnadseffektivitet. Vi har hunnit samla på oss mycket erfarenhet om vår bransch sedan starten år 2000, och vi delar gärna med oss till er. Genom åren har vi jobbat med både små och stora uppdrag över hela världen. Ett professionellt och kostnadseffektivt genomförande är en självklarhet för oss. Anlitar ni oss för ett event kan ni vara säkra på att vi levererar ett kreativt utformat evenemang som stöds av professionella verktyg i syfte att ha maximal kontroll och kvalitetssäkring.

Vill ni få reda på mer om hur vi kan hjälpa er får ni gärna kontakta oss. Vi nås på telefon: 08-564 606 80 eller mail: info@aktivaevent.se.