Kontakt

Kontakt

Vi genomför ditt event. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig framåt med dina idéer och tankar kring framtida event. Ett aktivt möte består av många olika delar och vi hjälper er att foga dem samman till en enhetlig helhet. Vi planerar, producerar och genomför. Ta kontakt med oss!

Aktiva Event AB
Box 150 18
167 15 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 175
Alvik i Bromma

Tel: 08-564 606 80
info@aktivaevent.se